Līgumi

Visa veida līgumu sastādīšana, analīze, grozīšana, tajā skaitā:

 • pirkuma līgumi,
 • dāvinājuma līgumi,
 • darba līgumi,
 • uzņēmuma līgumi,
 • glabāšanas līgumi,
 • aizdevuma līgumi,
 • laulības līgumi,
 • līgumi par sadarbību,
 • nomas līgumi,
 • īres līgumi,
 • celtniecības līgumi,
 • piegādes līgumi,
 • pilnvarojuma līgumi,
 • cesijas līgumi,
 • ķīlas līgumu,
 • pārvadājuma līgumi,
 • komisijas līgumi,
 • rokas naudas līgumi,
 • patapinājuma līgumi,
 • uztura līgumi,
 • maiņas līgumi,
 • u.c.