Uzņēmumu reģistrācija

Visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistrā dažādu uzņēmējdarbības formu uzņēmumu reģistrācijai:

 • individuālais komersants,
 • sabiedrība ar ierobežotu atbildību,
 • sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 euro,
 • akciju sabiedrība,
 • pilnsabiedrība,
 • komandītsabiedrība,
 • Latvijas komersanta filiāle,
 • ārvalsts komersanta filiāle,
 • kooperatīvā sabiedrība,
 • biedrība,
 • nodibinājums,
 • individuālais uzņēmums,
 • masu informācijas līdzekļi,
 • ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības,
 • reliģiskās organizācijas.

Komercsabiedrības pamatdokumentu grozījumu sagatavošana un reģistrācija Uzņēmumu reģistrā:

 • nosaukuma maiņa;
 • juridiskās adreses maiņa;
 • grozījumi statūtos;
 • izmaiņas dalībnieku sastāvā;
 • izmaiņas valdes sastāvā;
 • pamatkapitāla palielināšana, samazināšana, parādsaistību kapitalizācija;
 • prokūras izdošana vai izbeigšana;
 • u.c.

Komercdarījumu līgumu (komerciālā pirkuma līgums, komerciālās komisijas līgums, ekspedīcijas līgums, komerciālā glabājuma līgums, līzinga līgums, faktoringa līgums, franšīzes līgums) un citu saimnieciskās darbības līgumu (uzņēmuma līgums, glabāšanas līgums, aizdevuma līgums, līgums par sadarbību, nomas līgums, cesijas līgums, ķīlas līgums, pārvadājuma līgums) sastādīšana un analīze.

BEZMAKSAS juridiskās konsultācijas jautājumos par komersantu, uzņēmumu un citu organizāciju reģistrāciju, par dibināšanas dokumentu grozījumu reģistrāciju, par komercsabiedrību reorganizāciju, darbības izbeigšanu un likvidācijas procesu, kā arī citos jautājumos, kas saistīti ar Uzņēmumu reģistru.