Krimināltiesības

Iesniegumu sagatavošana valsts policijai (ja klients ir cietušais).

Policijas un prokuratūras lēmumu vai rīcības pārsūdzēšana.

Apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana (ja klients ir cietušais).