Patērētāju tiesības

Konsultācijas patērētāju tiesības jautājumos.

Pretenzijas sastādīšana pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam.

Iesnieguma sagatavošana patērētāju tiesību aizsardzības centram.

Citu ar patērētāju tiesību aizsardzību saistīto jautājumu risināšana.