Parādu atgūšana tiesas ceļā

Konsultācijas par parāda piedziņas procedūru.

Parādu pirmstiesas piedziņa (brīdinājuma, pretenzijas sastādīšana).

Parādu piedziņa tiesas ceļā (prasības pieteikuma sagatavošana, prasības nodrošinājuma pieteikuma sagatavošana, pieteikuma par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā sagatavošana).

Klienta pārstāvība tiesā.