Darījumi ar nekustamo īpašumu

Konsultācijas par nekustamā īpašuma iegādi, pārdošanu, dāvināšanu, mantošanu, ieķīlāšanu.

Darījumu likumības pārbaude, dokumentu analīze.

Līgumu analīze un sagatavošana, tajā skaitā:

  • pirkuma līgumi,
  • dāvinājuma līgumi,
  • īres līgumi,
  • nomas līgumi,
  • rokas naudas līgumi,
  • patapinājuma līgumi,
  • uztura līgumi,
  • maiņas līgumi,
  • u.c.

Palīdzība darījumu noformēšanā pie notāra.