Mantojuma tiesības

Konsultācijas mantojuma tiesības jautājumos:

  • par tiesībām mantot un mantošanas veidiem,
  • neatraidāmais mantinieks un viņa tiesības,
  • par mantojuma pieņemšanu,
  • atstumšana no mantojuma,
  • kreditoru prasījumi,
  • mantojuma līgums,
  • testaments.

Testamentu un mantojuma līgumu apstrīdēšana tiesā.

Tiesvedības dokumentu sagatavošana.